Yhdistyksemme on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa. Pelastakaa Lapset tukee ohjelmalla syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista.

Yhdistyksemme tukimuodot Eväitä Elämälle -ohjelmassa ovat:

Oppimateriaalituki: Tuemme toisen asteen opiskelijoita oppimateriaalihankinnoissa silloin, kun mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi

Harrastustuki: Tuemme lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun osallistuminen on perheen taloudellisen tilanteen vuoksi muutoin uhattuna.

Oppimateriaali- ja harrastustuki on aina tarveharkintaista ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa. Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä peruskoulun jälkeen tai osallistua edes yhteen harrastukseen.

Eväitä Elämälle -ohjelman hakulomakkeet ja rekisteriseloste löytävät täältä.

Eväitä Elämälle hakemukset toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen: kokkola@pelastakaalapset.net 

Hakemuksen voi liittää sähköpostiviestiin pdf-muodossa tai kuvina.

Mikäli haluat lähettää hakemuksen paperisena, voit lähettää sen osoitteeseen:
Kokkolan Pelastakaa Lapset ry, c/o Silta yhteisöklubi
Ryövärinkarintie 1
67200 Kokkola

Hakemuksia käsittelemme kerran kuukaudessa hallituksen kokousten yhteydessä ja olemme yhteydessä tukipäätösten valmistuttua asianomaisiin.