Kokkolan Pelastakaa Lapset ry on perustettu 1954 ja se on Suomen Pelastakaa Lapset ry:n jäsenyhdistys. Pelastakaa Lapset ry:n toiminnan perusta kansainvälisesti ja Suomessa on YK:n lasten oikeuksien julistus.

Kokkolan Pelastakaa Lapset ry auttaa paikallisesti Kokkolassa ja lähialueilla lapsia ja lapsiperheitä erilaisin tukimuodoin sekä järjestää tapahtumia ja tekee yhteistyötä muiden paikallisten toimijoiden ja järjestöjen kanssa. Varsinainen toimintamme koostuu Eväitä Elämälle oppimateriaali- ja harrasteavustuksista sekä muusta avustustoiminnasta.